Upravit stránku

Významným krokem ke zhodnocení energetických produktů je spolupráce s Teplárnou Strakonice, a.s. a spol. Ekostat a.s. kde v tomto roce uvádíme na trh umělé kamenivo, které je vyráběno s 90 % obsahem popílku.

Aktuálně se testují popílkové směsi, které bychom rádi nabídli všem výrobcům betonu. Jedná se o směs popílku a dalších aditiv, která může být dodávána jako jedno-druhový materiál, bez nároku na oddělená skladovací sila pro různé druhy pojiv do betonu, čímž se výrazně sníží náklady na výrobu betonové směsi.

Hlavním cílem našeho rozvoje, je snižování ekologické zátěže životního prostředí tím, že dochází ke zpětnému využívání odpadních materiálů. Výhodou je příznivá cena nabízených matriálů, která je výhodnější než u tradičních surovin a současně i vylepšení vlastností výsledného produktu.